Υποστήριξη Η/Υ

Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων στο δικό σας χώρο.

Εγκατάσταση, Συντήρηση & Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, servers, περιφερειακών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γενικότερα

 

Εγκατάσταση επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ταχεία διάγνωση και επιδιόρθωση βλάβης Η/Υ.

Βελτιστοποίηση ρυθμίσεων λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών ανάλογα με τις δικές σας προτιμήσεις.

Ανάκτηση δεδομένων (data recovery)

Εξουδετέρωση ιών, dialers, spy-ware κ.α.

Εγκατάσταση εφαρμογών ασφαλείας (anti-virus, firewall, spy-adware remover)

 

 

Εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων.

Εγκατάσταση & Υποστήριξη δικτύων Η/Υ, με δομημένη καλωδίωση, ασύρματα ή δορυφορικά. Επεκτείνετε το δίκτυο σας ώστε να μειώσετε το κόστος στο ελάχιστο.Πρόσβαση στο Internet μέσω τεχνολογιών DSL υψηλών ταχυτήτων ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

Έλεγχος και επισκευή υπολογιστή

Είμαστε δίπλα σας και ερχόμαστε για να φτιάξουμε τη βλάβη του υπολογιστή ή του περιφερειακού σας. Οποιοδήποτε πρόβλημα και αν παρουσιάσει ο υπολογιστής σας, θα αντιμετωπιστεί άμεσα!!!

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backup). Διάγνωση και αντιμετώπιση ιών. Αντιμετωπιση οποιουδήποτε ιού έχει «κολλήσει» ο υπολογιστής σας.

Επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος (format, εγκατάσταση windows, drivers, προγράμματα, antivirus)

 

 

 

 Εγκατάσταση και επίδειξη του υπολογιστή

 Αποσυσκευασία του υπολογιστή και των περιφερειακών.

 Σύνδεση του υπολογιστή με τα περιφερειακά.

 Έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος και περιφερειακών.

 Επίδειξη χρήσεως των βασικών λειτουργιών των περιφερειακών.